מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

Tuesday, August 25, 2015

אין לקב"ה בעולמו אלא 4 אמות של הלכה

Seder Halacha in full swing!


No comments:

Post a Comment