מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

Thursday, September 12, 2019

MLP- Mesivta Learning Program! Come join us on Tuesday nights!

On Tuesday night we kicked off our MLP learning program.
Thank you to all the Fathers.
Thank you to our Shluchim.

Thank you to Mr. Ira Bernstein for sponsoring!