מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

Wednesday, November 5, 2014

Shmiras Hasdorim Trip #1

Every four weeks, Bochurim with great Shmiras Hasdorim are rewarded with a fun trip or outing. 

Yasher koach!