מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

מתיבתא ד'קוראל ספרינגס

Monday, September 2, 2013

Interactive

Akiva Bialo and Menachem Rabin solidify the Gemoro Sugya by watching an interactive video from Gemoro Academy. 


No comments:

Post a Comment